Единадесет искания за финансиране от общини на територията на област В. Търново бяха одобрени