Четворен е ръстът на сдруженията, кандидатстващи за саниране на жилищни сгради във В. Търново