Центърът на Виктория Волей Димитър Узунов премина в Арда