Випускниците на ВУАРР получиха дипломите си на тържествена церемония