Архитект на БДЖ проектирал метеорологичната станция на Мусала