15-годишният от „бандата с брадвата“ пуснат от ареста