Младите служители вече са с по-високи заплати от опитните