Водещите производители създадоха нов консорциум, за да направят компютрите по-бързи