Асад: Надяваме се Русия да окаже влияние на политиката на Турция в Сирия