80 млн. лв. отиват за Оперативна програма за безопасен труд