В лице изглежда като съвсем обикновено момче, но ако го погледнете отзад ще ви падне ченето, доста странно е