Автомобилите не са основен замърсител на въздуха в големите градове