Мехмед Дикме: ДПС влезе в ролята на грозната мома, която се предлага на всички