Стартита обучението по информационни технологии за най-малките