Змия проникна в гаража на лекар, той вика екип за спешна помощ