Скачат цените на потребителските стоки заради ниския паунд