Германски съд отхвърли жалба на 200 000 срещу споразумението CETA