Няма критично завишаване на водните басейни след дъждовете