ЦИК ще преценява за медийните пакети поотделно за всеки сайт