Първо слагам лука в манждичката, а после прибирам люспите. Не, не ги хвърлям – та те оправиха проблемната ми кожа!