Терахерцова радиация прави компютърната памет 1000 пъти по-бърза