Хорст Шрот: Жените наистина обичат да питат и то питат безкрайно