220 хил. нарушения в предприятия е установила ГИТ през 2015 г.