Петър Стоянов: Винаги досега съм гласувал, винаги за СДС