Русенски студент превърна дипломната си работа в площадка за стрийт фитнес