Новите кодове за отчитане на медицинската дейност се отлагат за 2018 г.