МЗ предлага евростипендии за специализанти без заплата