Университетите да приемат студенти само в силните си специалности, предлага учен