ОКИ "Средец" да стане модерен център за изкуства и образование