Чуждестранни инвеститори съдят Toshiba за 16,7 млрд. йени