БФБ прекрати търговията на основен пазар на три дружества