Холандия може да узакони евтаназията и за хора, които смятат, че животът им е свършил