Депутати и адвокати, пожелавам ви да не сте изрУди