Проверяват състоянието на язовирите в страната по разпореждане на Върховната прокуратура