Икономиката излезе от кризата, но рисковете за бюджета са реални