"Капризни години" от Иржи Менцел - книгата излиза в деня на гостуването му в София