Вдигането на асансьора в Регионалната библиотека затвори големите читални