И на МОН не давали документите от Общото събрание в Медицинския университет