Промени в Кодекса на труда ще гарантират по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС