Износът от Китай се понижава за пръв път от шест месеца