Маса: Всички пилоти имаха трудности със старта тази година