Новият ансамбъл участва в кампания за детското зрение