Все повече българи са склонни да се разплащат по електронен път