Ако имате някой от тези симптоми, незабавно вземете мерки! Случва се на безброй Българи, а може да е фатално!