Бразилия и Китай създават фонд от 20 милиарда долара