Оградата на затвора в Пловдив била изолирана, а не санирана