Колелото на съдбата се завърта, удачен ден за постъпки от сърце