Бл. Петров: Всяка година от лицето на България изчезва 60 000 град