България губи всички дела за реституция в Страсбург