Търсенето и предлагането на жилища ще се уравновеси до година и половина